Welkom op de groepspagina van de kleuters!

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van wat er in onze kleutergroepen gebeurt met korte verslagjes en foto’s van activiteiten.

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep.

Zo leren de jongste kleuters veel van de oudste kleuters. Andersom groeien oudste kleuters ervan door jongere kinderen te helpen.

Helpend, spelend en  ontdekkend ontwikkelen de kinderen zich.

Vanaf het schoolseizoen 2015/2016 werken wij met de thema’s van ‘Sil op school’. Sil op school is een programma voor kleutergroepen, aan de hand van de (kleuter)actualiteit. Over het jaar verspreid spelen en werken we zo rond acht thema’s.

Wij beginnen de dag altijd met een spelinloop. Zo kunnen de kinderen meteen aan de slag met de activiteit die zij op de vorige dag al zelfstandig hebben gekozen op het kiesbord.

Daarna gaan we in de kring. We nemen tijd voor God: we bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Ook bespreken we de dagritmekaarten. Dit geeft de kinderen houvast tijdens de dagdelen.

Tijdens de speel/werk les krijgen de kinderen opdrachten. Dit zijn verwerkingen van wat ze tijdens de kring (of kleine kring) hebben geleerd. Denk hierbij aan taalactiviteiten, voorbereidend rekenen en motorische vaardigheden. We werken ook met een weektaak. De kinderen krijgen een aantal opdrachten, dat ze moeten doen in een week. Ze kunnen zelf plannen wanneer ze dit gaan doen. Hierdoor leren de kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en bevorderen we ook de zelfstandigheid.  Ook leren ze samenwerken, want vaak zijn er ook opdrachten die je met een maatje moet doen.

We gaan regelmatig naar het speellokaal om te bewegen op muziek, te gymmen met groot materiaal, of om spelletjes te doen.

Naast al deze dingen in de klas, doen we ook nog vaak andere leuke dingen die passen bij ons thema.

We hopen dat u met veel plezier meeleest met ons!