welkom op de groepspagina van groep 5/6!

Groep 5/6 is een groep met 21 kinderen. Het is een fijne, betrokken groep die geniet van de wekelijkse kanjerlessen. Zo leren de kinderen steeds meer met respect met elkaar om te gaan en worden het echte witte pet dragers!

We beginnen de dag altijd met stil lezen. Zo maken we veel leeskilometers en is er ook tijd om met de leerkracht samen te lezen en zo het leesniveau te verbeteren. Dat lezen doen we twee keer per week uit ons eigen leesboek maar daarnaast lezen we ook graag strips en informatieboeken. Want: lezen moet ook leuk zijn!

We maken daarna tijd om samen in de kring te zitten en leren dan een psalm of horen een Bijbelverhaal. Vertellen aan elkaar is ook een vast onderdeel. Soms doen we dat in tweetallen: aan je buurman/buurvrouw vertellen over de vakantie bijvoorbeeld. Zo komt elk kind aan de beurt.

Rekenen doen we met Snappet. We werken, na instructie, allemaal op ons eigen niveau en hoeven niet onnodig sommen te maken. En ook handig: de juf kijkt mee op haar computerscherm en ziet meteen wanneer we vastlopen en hulp nodig hebben! Verder hebben we ’s morgens nog schrijven, taal en spelling. Als de ene groep schrijft, heeft de andere groep taal. Dit werkt fijn en zo krijgt elke groep volop aandacht. En dan natuurlijk na de lessen evalueren: hoe is het gegaan? Heb ik het doel van de les gehaald? Hoe was mijn werkhouding, welk cijfer geef ik mijzelf? En: als ik een ander een cijfer zou willen geven, welk cijfer wordt dit dan en waarom? Fijn om ook hiervoor de tijd te nemen met elkaar!

’S Middags hebben we gymlessen: op maandag en donderdag hebben we gym van juf Christie Sleurink. En daarnaast nog natuur, tekenen en handvaardigheid, blitz, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en begrijpend lezen. We proberen begrijpend lezen steeds meer toe te passen in de andere lessen. Als we een tekst lezen met geschiedenis, kunnen we ook de leesstrategieën gebruiken die we hebben geleerd met begrijpend lezen. En dat kan ook met aardrijkskunde of verkeer!

En dan natuurlijk op vrijdag crea! Daar genieten we erg van en we willen het steeds meer uitbouwen door naast knutselen, tekenen, een PowerPoint maken, verven en bouwen ook tijd te maken om te koken.

Tenslotte: op maandag tot en met woensdag hebben we juf Veurink. Van november tot en met april is ook juf Tijseling in groep 5/6. Zij doet bij ons haar eindstage en verzorgt alle lessen op deze dagen. Vanaf 1 februari 2018 is juf Bakker op donderdag en vrijdag aan het werk in 5/6. Tot die tijd is juf Veurink er op die dagen.