Tussen schoolse opvang (TSO)

Er is gelegenheid voor alle kinderen om op school tussen de middag over te blijven. Alle ouders helpen door van 12.00-12.45 uur de gecertificeerde ouders van de tussenschoolse opvang te assisteren. Hierdoor zijn aan het overblijven geen kosten verbonden. De TSO-coördinator zorgt voor een rooster dat tijdig bij de ouders bekend gemaakt wordt.

Het overblijven op school is niet verplicht.Wij verwachten de thuis-eters om 12.40 uur weer op school terug. Wilt u altijd aan de leerkracht melden als uw kind thuis eet?

Een paar afspraken:

De kinderen eten met hun eigen leerkracht van 12.00 - 12.15 uur.

Zij nemen een theedoek mee om over hun tafel te leggen.

De kinderen mogen pas om half een naar buiten.

De pleinwacht is vanaf 12.10 uur op school (TSO-hoek).

De TSO-pleinwacht is op de hoogte van bijzondere afspraken m.b.t. aanpak van bepaalde kinderen en gaat hiermee vertrouwelijk om.

Wanneer kinderen na één waarschuwing toch niet luisteren, wordt de eigen leerkracht ingeschakeld.

Om 12.43 uur gaat de eerste bel, wanneer de leerkrachten op het plein zijn, vertrekken de pleinwachten.

In het logboek van de TSO wordt een aantekening gemaakt over bijzonderheden.