ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Willy Plaggenmarsch (ICT)

Zij ondersteunt personeel/directie op het gebied van ICT.

 

Sandra Ramaker (administratie)

Zij ondersteunt personeel/directie met administratieve taken.

 

Gerben Huizenga (conciërge)

Hij voert op de Morgenster conciërgetaken uit.

 

Gerla Schuurhuis

Zij richt zich op meer- en hoogbegaafde leerlingen.