welkom op de pagina van unit a!

Onze unit bestaat uit 27 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. 
In de loop van het jaar stromen er nog kinderen bij in die voor het eerst naar de basisschool gaan. 
Bijna elke dag zijn er twee leerkrachten aanwezig. 
Ook is er extra ondersteuning van de onderwijsassistente.
 
Onze dag start met een spel- en leesinloop. Ieder kind kan op zijn eigen niveau aan de slag gaan. 
Om 9.00 uur hebben we een gezamenlijk kringmoment waar we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, liederen voor God zingen en bidden.
Ook bespreken we samen de datum, het seizoen en het dagritme.
 
De jongste kinderen hebben veel beweging nodig en brengen dus meer tijd door op het schoolplein en in het speellokaal. De oudste kinderen krijgen ondertussen hun instructies op reken- en taalgebied.
 

Wij werken in Unit A thematisch met het programma 'Sil op School'. Door middel van de actuele thema's helpen we de kinderen hun wereldbeeld te vergroten.Het spelen en werken gebeurt zoveel mogelijk zelfstandig in de verschillende hoeken, verspreid over 3 lokalen. Ieder lokaal heeft zijn eigen sfeer: Rustig werken, overleggend werken en samenspel. Daar bieden we op elk niveau uitdagende activiteiten aan voor de kinderen. Zo ontwikkelen onze kinderen zich op een spelende en onderzoekende manier in alle 21-eeuwse vaardigheden die zij straks in de maatschappij nodig zullen hebben.De leerkrachten begeleiden en stimuleren de kinderen bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling.

Op maandag gaat een deel van de groep naar zwemles om hun zwemdiploma's te kunnen halen. De rest van de kinderen krijgt een gymles aangeboden in het speellokaal door een vakdocent van Sportservice Hardenberg.

De muzieklessen, groepsvormende activiteiten, vieringen en eetmomenten doen wij gezamenlijk in de grote kring. Andere kringactiviteiten gebeuren op verschillende niveaus in kleine kringen.

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zichzelf en de ander leren kennen. Daarom geven wij sociaal emotionele vorming door middel van de Kanjertraining. Met handpoppen, verhalen en oefeningen leren de kinderen rekening te houden met elkaar. 

Wilt u graag een keer zien hoe onze unit in de praktijk werkt?

Van harte welkom!