Welkom op de pagina van unit b

Onze Unit B bestaat uit 24 leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar. Op de meeste dagen zijn er 2 leerkrachten in onze Unit, ook is er vaak een onderwijsassistent aanwezig.

Als de dag begint, maken de kinderen op hun weektaak eerst een planning: welke drie dingen ga ik deze dag doen? Ga ik schrijven, bloon oefenen, wil ik aan mijn eigen leerdoel werken misschien of maak ik een Powerpoint presentatie over iets wat ik graag wil vertellen aan de klas? Daarna werken ze een kwartier hieraan, dit is een soort inloop. Vervolgens zitten we met elkaar in de kring en leren een psalm of luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan we aan het werk. Dit gaat op de volgende manier:

Allereerst hebben we een reken- en taallokaal. In het rekenlokaal (onze klas) worden ’s morgens voor de pauze drie rekenlessen gegeven en na de pauze 2 spellingslessen. In het taallokaal (personeelsruimte) is er voor de pauze een taalles, daarna is er ruimte voor de leerkracht om op het leerplein( in het bos) in de gang, of de stilteruimte naast unit C, te checken of er goed gewerkt wordt en hulp te bieden waar nodig. Na de pauze zijn er in het taallokaal nog 2 taalinstructies. Kinderen mogen dus kiezen waar ze, na instructie, hun werk willen maken: in de klas of in één van de werkruimtes. Op het leerplein mag je elkaar vragen stellen of samenwerken. In de stilteruimte kun je zelfstandig aan het werk zonder juf of meester (die komt wel langs af en toe om hulp te bieden). Je moet hier echt stil zijn.

We vinden dit een fijne manier van werken. De kinderen weten al best goed waar ze verwacht worden en wanneer. ‘s Middags werken we als unit samen in ons lokaal en zijn we veel bezig met thematisch onderwijs. Daarbij steken we in op samenwerken en van elkaar leren. Fijn om te ontdekken dat kinderen elkaar willen helpen en verder brengen! We zijn daar echt trots op! We zijn ook blij met onze stagiaires en vrijwilligsters die de kinderen helpen met het zelfstandig werken en hulp kunnen bieden op de leerpleinen en in de klas.

Op maandag en donderdag gaat Unit B naar gym in sporthal de Beek. We lopen hier naartoe, bij gym is een vakdocent van Sportservice Hardenberg aanwezig die de gymles verzorgt. Een van de leerkrachten blijft erbij.

Mochten jullie nog vragen hebben of meer informatie willen, vraag ons gerust! Van harte welkom!

Hartelijke groet,

Nienke Bakker, Gerla Schuurhuis en Marina Veurink.