welkom op de pagina van unit c

Hallo allemaal,

Welkom op de pagina van unit C.

Hier geven we iets meer info over de unit waar de jaargroepen 7 en 8 in zitten.

Wij zien de 2 verschillende jaargroepen als 1 klas. We proberen zoveel mogelijk samen te doen/geven: lessen, instructies, uitjes enzovoort. Zo proberen we de kinderen veel te laten samenwerken om zo steeds meer van elkaar te leren.

In onze unit vind je geen namen op de tafels. Elke ochtend na het kringmoment kiezen de kinderen zelf een plek waar ze gaan zitten. Dit kan in de klas, maar ook op de gang (het leerplein) of het lokaal ernaast (stilteplein). Tijdens instructies zitten ze in een kring voor het bord. 's Ochtends na de inloop hebben we altijd een vast kringmoment waar we samen de dag beginnen met God. We vragen Zijn zegen, bidden, zingen en luisteren naar een bijbelverhaal. We weten ons in alles afhankelijk van Hem! Daarna gaan we aan het werk met de vakken rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen.

Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk eigenaar te laten worden van hun eigen werk. We willen graag dat ze zelf zien wat ze nog moeten leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Dit doen we door te werken met doelen, zichtbaar in de klas. Kindgesprekken en oudergesprekken waar de kinderen ook bij aanwezig zullen zijn.

In de klas werken wij met chromebooks en het programma Snappet. Snappet is een programma om goed zelfstandig te kunnen werken op eigen niveau. Het programma stelt elke keer het niveau bij n.a.v. de gemaakte sommen (makkelijker of moeilijker). Wij kunnen dit tussentijds en achteraf volgen en indien nodig kinderen bijsturen. Dit jaar willen wij ons bezig houden met thematisch werken. We gaan verschillende methodes uitproberen om aan het eind van het jaar een keuze te kunnen maken. Wij vinden dit erg belangrijk aangezien ze hier veel verschillende vaardigheden leren die erg belangrijk zijn in deze 21e eeuw. We hopen dat je, als je onze unit een keer ziet, een enthousiaste, vrolijke, gezellige, zelfstandige, samenwerkende en leergierige klas zien. Want dat is precies wat we graag willen bereiken dit jaar 😊