Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze partners.

Bij partnerschap horen wederzijdse verwachtingen:

-Als ouder van uw kind wilt u het beste voor uw kind.

-Wanneer uw kind bij ons op school zit, mag u het volgende van ons verwachten:

-We geven kwalitatief en hedendaags onderwijs, dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen

-We volgende ontwikkeling van uw kind nauwgezet en informeren u daar regelmatig over

-Bij bijzonderheden omtrent uw kind, wordt u uitgenodigd voor een gesprek

-De leerkracht houdt tijd vrij om kort met ouders te kunnen overleggen

-U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief (De Sterretjes)

-In samenspraak zoeken we naar oplossingen voor problemen

-Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders

-We staan voor u klaar wanneer u vragen heeft en helpen u graag

 

Als school verwachten wij van u als ouder het volgende:

-U onderschrijft de identiteit, de visie, missie en uitgangspunten van de school en ondersteunt de identiteitsgebonden activiteiten

-U heeft een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs.

-U toont dagelijks belangstelling voor het schoolwerk van hun kind

-Uw kind krijgt stimulans bij het maken van huiswerk of extra begeleiding.

-U geeft naar vermogen ondersteuning bij activiteiten.
   (sport, evenementen, acties, TSO, e.d.).

-U zorgt ervoor dat uw kind(eren) schoon,  gevoed en gekleed op school komen.

-U informeert de school tijdig in het geval van bijzonderheden

-De vanuit de overheid geldende wetten en regels worden door ouders en leerlingen nageleefd (bv.de leerplicht)

-U bezoekt bijeenkomsten van de school