HISTORIE EN NAAM

Toen duidelijk werd dat het gebouw van de Gereformeerde basisschool, de Dr. Albertus Risaeusschool, in Baalder op den duur te klein zou gaan worden en er een nieuwe wijk zou worden gebouwd in Baalderveld, werd er gezocht naar mogelijkheden om een nieuwe school te stichten.
In 1990, en wel op 13 augustus van het jaar, werd er met de nieuwe school gestart in de kleuterschool naast de Petrakerk:'Potnösters'. De nieuwbouw van ons huidige schoolgebouw was nog niet voltooid. Na de herfstvakantie, oktober 1990 kon het schoolgebouw in gebruik worden genomen. In 1996 is het gebouw uitgebreid met 3 lokalen, zodat we sindsdien beschikken over een mooi, modern schoolgebouw met 8 groepslokalen en 1 speellokaal. Dit schoolgebouw, onze basisschool, draagt sinds de oprichting in 1990 de naam Gereformeerde basissschool 'De Morgenster'.

De naam 'De Morgenster' werd destijds door diverse mensen aangedragen als naam voor onze school. Om twee redenen werd deze naam uitgekozen nl.:

De naam past in de buurt van de school (straten met bloemennamen)

Vanuit de Bijbel wijst de naam De Morgenster op de messias. Zoals op de 'eerste steen' van de school vermeld: "Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster' (Openb. 22:16b)

Op de school zitten op dit moment 70 leerlingen, verspreid over 4 combinatiegroepen.