missie & VISIE 

Missie
 
Op de Morgenster willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot bewuste betrokken burgers, die in hun leven Jezus willen volgen.
 
Visie

De Morgenster is een bijbelgetrouwe school waar we samen God mogen loven en prijzen in alles wat we doen.
We mogen samen leven vanuit Zijn genade.
We bieden kinderen een veilige plek waar ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. We mogen kinderen opvoeden en onderwijzen.
Het kind staat centraal!
We willen hen de goede bagage meegeven voor hun toekomst.
Die bagage bestaat uit drie verschillende onderdelen:
 
Waarden en normen
De bijbel als Gods woord staat centraal in wie wij zijn en hoe we ons leven invulling geven. We geven de kinderen van hier uit waarden en normen mee. Gods ziet ons als Zijn kinderen die waardevol zijn. Zo mogen we ook naar onszelf en naar elkaar kijken. De volgende stap is dat we ook op die manier met onszelf en onze omgeving omgaan.
Leef vanuit Christus
Oefen in respectvolle en liefdevolle eerlijkheid
Verbind je met kaders en randvoorwaarden
Toon eigenaarschap, leiderschap en neem verantwoordelijkheid
Wees gericht op groei van jezelf en van anderen
Ontwikkel een onderzoekende houding
Straal gastvrijheid en vriendelijkheid uit.
 
21ste eeuw vaardigheden
We bereiden de kinderen voor op het functioneren in de huidige maatschappij. Dat betekent dat we hen tools aanreiken zodat ze in deze maatschappij ook goed kunnen functioneren. We denken daarbij aan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en andere sociale vaardigheden.
 
Goede resultaten
We bieden kinderen kwalitatief en hedendaags onderwijs in een omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daardoor behalen ze goede resultaten zoals deze binnen hun mogelijkheden liggen. De resultaten bieden de kinderen een basis voor hun toekomst.
Ieder kind is door God geschapen met een doel, talenten en unieke eigenschappen.
Wij zien het als onze taak om kinderen te helpen zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen en te leren leren.
Wij willen dat kinderen een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken.
Wij stellen met ieder kind persoonlijke doelen op en halen zo de beste leerresultaten uit ieder kind en uit het onderwijs.