passend onderwijs

Ook op onze school geldt de zorgplicht zoals we deze vinden in de Wet op Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht is geworden. Vanuit visie staan we van harte achter deze wet. Elk kind heeft recht op goed, thuisnabij onderwijs en integratie in de maatschappij.