Tussen schoolse opvang (TSO)

Op de Morgenster is er een Tussenschoolse Opvang (TSO).

Deze is als volgt geregeld:

De kinderen eten in de klas met de eigen juf. Na het eten gaan ze naar buiten waar er toezicht wordt gehouden door 4 ouders. Deze ouders zijn daarvoor opgeleid, zijn op een vaste dag in de week aanwezig en krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.

Voor de vrijwilligersvergoeding van de TSO’ers betalen de ouders jaarlijks een bijdrage per kind.

Twee keer per week komt er iemand van Sportservice Hardenberg om een leuke activiteit met de kinderen te doen.