Toelatingsbeleid

Onze school is een gereformeerde basisschool. De school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Oosthoek.

Kinderen, waarvan de ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken of de Nederlands Gereformeerde Kerken, worden toegelaten. Ook kinderen van ouders die lid zijn van een ander kerkgenootschap, kunnen worden toegelaten. In dit geval zal een gesprek met de ouders worden gevoerd over de motivatie met betrekking tot toelating. Dit gesprek wordt gevoerd met een lid van de ledenraad en een vertegenwoordiger van het bestuur van de Oosthoek. Deze beide personen brengen een advies uit m.b.t. toelating, waarna de algemeen directeur, namens het bestuur een besluit neemt. De ouders worden van dit besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.. De leden van de schoolvereniging en alle personeelsleden van de school dienen belijdend lid te zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk of de Nederlands Gereformeerde Kerk.