leerkrachten

Clara-Marij Star (unit A)

"When one teaches, two learn"

 

 

 

FOTO VOLGT

 

 

 

Henriëtte Timmermans (unit A)

Marina Veurink (unit B)

"Don't just teach kids how to count.

Teach them what counts most!"

 

Henrianne Meerveld (unit C)

"Bij doing what you love, you inspire & awaken the hearts of others"

Onderwijsassistenten

Gozineke Gerrits

"Onderwijzen is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam"
 

Jantina Plaggenmarsch

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"

 

Helene Trimp (unit A)

"Jij mag volop betrokken spelen en leren, ik probeer klaar te staan met de volgende stap!"

Gerla Schuurhuis (unit B)

"De beste manier om iets te leren is er les in te geven"

Nienke Bakker (unit B)

"Eerste vereiste voor een leraar is liefde en een goed humeur."

Jannie Dijk (unit C)