ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Sandra Ramaker (administratie)

Zij ondersteunt personeel/directie met administratieve taken.

 

Gerla Schuurhuis

Zij richt zich op meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Gerben Huizenga (conciërge)

Hij voert op de Morgenster conciërgetaken uit.