OWGm

De OWGM staat voor : Ouder Werk Groep Morgenster.

Deze werkgroep regelt allerlei activiteiten in en rondom de school.

De groep bestaat uit 8 leden , waarvan 7 ouders en 1 teamlid.

Op dit moment zijn dat L. Hidding, D. Vazel, M. Karkdijk, A. Bouwhuis, J. Veenstra, A. Hofstede, R. Bouwman.

Ieder zit in principe gedurende 4 jaar in de OWGM.

Vaste zaken die wij regelen gedurende het jaar zijn:

  • De avond4daagse
  • Het sinterklaasfeest
  • De schoolreisjes
  • Acties om geld in te zamelen voor (plein)speelgoed, shirtjes, versieringen enz.
  • Versieringen in school (kerst, pasen , enz.)
  • Klusjes in en om school
  • Tuinonderhoud
  • Eventueel een herfst/ kerst/ voorjaarsmarkt
  • En dan nog dingen die af en toe tussendoor komen…

U ziet dat er best heel wat te regelen valt! Maar we doen dit met veel plezier!

We proberen één keer per zes weken te vergaderen als hele groep.

Daarnaast is er onderling overleg over bepaalde items. We hebben de verschillende taken onderling verdeeld.

Lijkt het u ook leuk om een bijdrage te leveren aan allerlei activiteiten rondom de Morgenster, dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van de leden van de OWGM!

Vriendelijke groet van de OWGM.

Schoolreisje 

Avondvierdaagse